HOBRO NORD / Ind og udmeldelse - Nye børn / Ny i Børnehaven

Ny i Børnehaven

Når jeres barn er indmeldt og klar til at begynde i Vuggestuen/ Børnehaven  vil I modtage et velkomstbrev, hvori der er beskrevet hvordan opstarten sker. Dette er forskelligt i de enkelte huse i dagtilbuddet.

 

Hjemmebesøg:

Fra Rosenhaven vuggestue og børnehave vil I modtage brev om hvornår barnets kontaktperson kommer på hjemmebesøg før starten i børnehaven/vuggestuen. (Hvis I bor langt væk inviteres I til at besøge børnehaven.) På hjemmebesøget ca. 2 uger før start udleveres div. info, lære- og virksomhedsplan, kostpolitik, barnets mappe mv. Der tages et foto af barnet som hænger på barnets plads når det starter i børnehaven.

Der aftales, hvornår I skal komme og besøge børnehaven.

Vi vil i det omfang, det er muligt lade barnets kontaktperson præsentere børnehaven. I får en rundvisning i børnehaven samt på legepladsen, barnet får sin garderobe at se mv.

Det er en god idé, hvis I har mulighed for at starte stille op, så barnet evt. starter med at komme nogle få timer om dagen, for så langsomt at trappe op.

Efter 3 -4 måneder bliver I tilbudt en samtale, hvor I får mulighed for at høre, hvordan det går med jeres barn.

 

(Derudover er I selvfølgelig velkomne til at stille spørgsmål i det daglige)

Dagtilbud Hobro Nord  | Tlf.: 9711 5136 | trpet@mariagerfjord.dk