HOBRO NORD / Feriepasning og lukkedage

Feriepasning og lukkedage

Alle Dagtilbud Hobro Nords enheder holder lukket følgende dage:
 
Grundlovsdag d.5.juni.
 
Juleaftensdag d.24. december.
 
En gang årligt afholdes der en pædagogisk dag, hvor vi henstiller til, at børnene denne dag holder en fridag.
I 2020 er datoen fredag, den 3. april.
 
I ferieperioder har vi sampasning mellem de af vores huse, der har lavt børnetal i ferieugerne.
 
Dagtilbud Hobro Nord  | Tlf.: 9711 5136 | trpet@mariagerfjord.dk