Aktuel info

Rosenhaven 
Døstrupvej 21
9500 Hobro
 
Hovednummer:      9711 5130
Dagtilbudsleder:    9711 5136
Engen:                   97115133
Skovbrynet:            97115134
Vuggestuen:            9711 5137
Fællesrum:              9711 5132
Specialgruppen:      97115135
 
Åbningstider:
Mandag - Torsdag 6.30 - 17.00
Fredag                      6.30 - 15.45
 
Dagtilbuds Leder:
Trine Petersen
Mobil: 22453899
 
Pædagogisk leder vuggestue & Børnehave
Karina Loft Holz
 
Pædagogisk leder Specialbørnehaven Fuglereden
Specialgruppen:  Joan Dahl
 
Normering. 
Børnehave: 90 børn
Fuglereden 12 børn
Vuggestue: 24 børn
 
Struktur.
Børnehaven er en aldersintegreret institution der består af 4 børrnegrupper. Det sidste år børnene er i børnehaven flyttes de til  vores "Spirestue" - Egernstuen.
 
Fuglereden består af 2 grupper med plads til seks børn i hver.
 
 
Dagtilbud Hobro Nord  | Tlf.: 9711 5136 | trpet@mariagerfjord.dk